Contact

Zhongshan Zhihe Electrical Equipment Co. Ltd.
14 Qian Jin Er Lu, Xin Qian Jin Cun, Tanzhou Town,
Zhongshan, Guangdong, P.R. China
(A Sunningdale Tech Ltd. Company)Fax : (86) 8665 5786

Sales Enquiries :

Fax: (86) 8665 5786

Mike Tan : Mike.Tan@sdaletech.com
(General Manager)

For any enquiries or feedback, let us know :